CHƯƠNG 3: CÁC CÂU LỆNH ĐƠN TRONG C

Go down

CHƯƠNG 3: CÁC CÂU LỆNH ĐƠN TRONG C

Bài gửi  Admin on Mon Dec 17, 2012 2:01 pm

Bài tập trang 43: [dùng Dev-C++ 4.9.9.2]

Bài 1: Viết chương trình in lên màn hình một thiệp mời dự sinh nhật có dạng:
                                             
*******************************************
THIEP MOI
                                                                        Thân mời bạn : Nguyễn Mạnh Hùng
                                                                        Tới dự lễ sinh nhật của mình
                                                                        Vào lúc 19h ngày 12/10/2005
                                                                        Tại 05/42 Trần Phú - Cần Thơ
                                                                        Rất mong được đón tiếp !
                                                                                                           Hồ Thu Hương
*******************************************
Code:

#include<stdio.h> //thu vien chua ham printf,scanf
#include<conio.h> //thu vien chua ham getch

int main(){
    printf("\n\t\t*******************************************");
    printf("\n\t\t\t\tTHIEP MOI");
    printf("\n\t\tThan moi ban: Nguyen Manh Hung\n\t\tToi du le sinh nhat cua minh\n\t\tVao luc 19h ngay 12/10/2005");
    printf("\n\t\tTai 05/42 Tran Phu - Can Tho\n\t\tRat mong duoc don tiep !\n\t\t\t\tHo Thu Huong");
    printf("\n\t\t*******************************************");
    getch();
    return 0;
}

Bài 2: Viết chương trình nhập vào bán kính R của một hình tròn. Tính chu vi và diện tích của hình tròn theo công thức :
a) Chu vi CV = 2*Pi*r
b) Diện tích S = Pi*r*r
In các kết quả lên màn hình

Code:

#include<stdio.h> //thu vien chua ham printf,scanf
#include<conio.h> //thu vien chua ham getch

const double pi = 3.14159254;
int main(){
    int r;
    float cv,s;
    printf("\nNhap vao ban kinh R cua hinh tron: ");
    scanf("%d",&r);
    cv = r*2*pi;
    s = pi*r*r;
    printf("\nChu vi cua hinh tron ban kinh %d la: %.2f",r,cv);
    printf("\nDien tich cua hinh tron ban kinh %d la: %.2f",r,s);
    //%.2f la lam tron so thuc voi 2 chu so
    getch();
    return 0;
}

Bài 3: Viết chương trình nhập vào độ dài 3 cạnh a, b, c của một tam giác. Tính chu vi và diện tích của tam giác theo công thức:
a) Chu vi CV = a+b+c
b) Diện tích S = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))
Trong đó: p=CV/2
In các kết quả lên màn hình

Code:

#include<stdio.h> //thu vien chua ham printf,scanf
#include<conio.h> //thu vien chua ham getch
#include<math.h>

int main(){
    int a,b,c,cv;
    float p,s;
    printf("\nNhap vao do dai 3 canh cua tam giac: ");
    scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
    cv = a+b+c;
    p = cv / 2;
    s = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
    printf("\nChu vi cua tam giac la: %d",cv);
    printf("\nDien tich cua tam giac la: %.2f",s);
    //%.2f la lam tron so thuc voi 2 chu so
    getch();
    return 0;
}

Bài 4: Viết chương trình tính logax với a, x là các số thực nhập vào từ bàn phím, và x>0, a>0, a != 1.( dùng logax=lnx/lna)


Bài 5: Viết chương trình nhập vào tọa độ của hai điểm (x1, y1) và (x2, y2)
a) Tính hệ số góc của đường thẳng đi qua hai điểm đó theo công thức:
Hệ số góc = (y2 - y1) /(x2 - x1)
b) Tính khoảng cách giữa hai điểm theo công thức:
Khoảng cách = sqrt((y2−y1)^2+(x2−x1)^2)


Bài 6: Viết chương trình nhập vào một ký tự:
a) In ra mã ASCII của ký tự đó.
b) In ra ký tự kế tiếp của nó.

Code:

#include<stdio.h> //thu vien chua ham printf,scanf
#include<conio.h> //thu vien chua ham getch

int main(){
    char kitu;
    int n;
    printf("\nNhap 1 ki tu bat ki: ");
    scanf("%c",&kitu);
    printf("\nMa ASCII cua ki tu %c la %d",kitu,kitu);
    printf("\nMa ASCII cua ki tu tiep theo la %d",kitu+1);
    getch();
    return 0;
}
Bài 7:
Viết chương trình nhập vào các giá trị điện trở R1, R2, R3 của một mạch điện :
Tính tổng trở theo công thức: 1/R=1/R1+1/R2+1/R3

Code:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main(){
    int r1,r2,r3;
    float r;
    printf("\nNhap gia tri cac dien tro R1,R2,R3:");
    scanf("%d%d%d",&r1,&r2,&r3);
    r=(float)(r1*r2*r3)/(r1*r2+r2*r3+r1*r3);
    printf("\nTong tro R la %f",r);
    getch();
    return 0;
}
Bài 8: Viết chương trình nhập vào điểm ba môn Toán, Lý, Hóa của một học sinh. In ra điểm trung bình của học sinh đó với hai số lẻ thập phân.
Code:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main(){
 float toan,ly,hoa;
 int hople=0;
 while(hople==0){
 printf("\nNhap diem mon Toan:");
 scanf("%f",&toan);
 if(toan>=0 && toan<=10) hople=1;
 }
 hople=0;
 while(hople==0){
 printf("\nNhap diem mon Ly:");
 scanf("%f",&ly);
 if(ly>=0 && ly<=10) hople=1;
 }
 hople=0;
 while(hople==0){
 printf("\nNhap diem mon Hoa:");
 scanf("%f",&hoa);
 if(hoa>=0 && hoa<=10) hople=1;
 }
 printf("\nDiem trung binh la: %.2f",(toan+ly+hoa)/3);
 getch();
 return 0;
}
Bài 9: Viết chương trình nhập vào ngày, tháng, năm. In ra ngày tháng năm theo dạng dd/mm/yy. (dd: ngày, mm: tháng, yy : năm. Ví dụ: 20/11/99)
Code:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main(){
 int dd,mm,yy;
 int hople=0;
 while(hople==0){
 printf("Nhap ngay:");
 scanf("%d",&dd);
 if(dd>0 && dd<=31) hople=1;
 }
 hople=0;
 while(hople==0){
 printf("Nhap thang:");
 scanf("%d",&mm);
 if(mm>0 && mm<=12) hople=1;
 }
 printf("Nhap nam:");
 scanf("%d",&yy);
 printf("\nIn ngay thang nam theo dang dd/mm/yy la %d/%d/%d",dd,mm,yy);
 getch();
 return 0;
}
Bài 10:
Viết chương trình đảo ngược một số nguyên dương có đúng 3 chữ số.

*Nếu muốn số 100 thành 001 thì làm theo cách này:
Code:
#include<stdio.h> //printf,scanf
#include<conio.h> //getch
/*ELCIT.FORUMVI.COM*/
int main(){
    int n,hople=0;
    while(hople==0){
                    printf("\nNhap 1 so nguyen duong co 3 chu so:");
                    scanf("%d",&n);
                    if(n>=100 && n<=999) hople=1;
                    }//yeu cau nhap dung so nguyen duong co 3 chu so
    int a,b,c;
    a=n%10;
    b=(n%100)/10;
    c=n/100;
    printf("\nSo dao nguoc cua so %d la %d%d%d",n,a,b,c);
    getch();
    return 0;
}
*Nếu muốn 100 thành 1 thì làm theo cách này:
Code:

#include<stdio.h> //printf,scanf
#include<conio.h> //getch
/*ELCIT.FORUMVI.COM*/
int main(){
    int n,hople=0;
    while(hople==0){
                    printf("\nNhap 1 so nguyen duong co 3 chu so:");
                    scanf("%d",&n);
                    if(n>=100 && n<=999) hople=1;
                    }//yeu cau nhap dung so nguyen duong co 3 chu so
    n=(n%10)*100+((n%100)/10)*10+(n/100);
    printf("\nSo dao nguoc la %d",n);
    getch();
    return 0;
}
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 218
Reputation : 18
Join date : 17/11/2012
Age : 26

Xem lý lịch thành viên http://elcit.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết