Tổng hợp hướng dẫn và bài giải phần thực hành môn HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Go down

Tổng hợp hướng dẫn và bài giải phần thực hành môn HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bài gửi  Admin on Sat Nov 16, 2013 10:02 am

BÀI 2: QUẢN LÝ BẢNG DỮ LIỆU

BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN:
Câu 2:
Tạo người dùng baohiem từ sys
Code:

create user baohiem identified by baohiem
default tablespace users quota 2m on users;
*Chú thích: "users" là tên tablespace

Gán quyền kết nối, tạo bảng và sửa bảng cho baohiem
Code:

grant create session to baohiem;
grant create table to baohiem;
grant alter any table to baohiem;
*Lưu ý: bôi đen - thực hiện từng lệnh, không được thực hiện cùng 1 lúc.
Để chỉnh sửa bảng, lưu ý quyền alter any table

*Import dữ liệu:
Trước khi import, sys phải gán quyền import cho baohiem bằng lệnh: grant IMP_FULL_DATABASE to baohiem;

Sau đó vào cmd, đánh lệnh
Code:

imp userid=baohiem/baohiem@hqtcsdl file=D:\CSDL\baohiem.dmp touser=baohiem fromuser=baohiem
Sau đó login vào người dùng baohiem
Trong phần add regexp_like có thể một số bạn bị lỗi
Vì tel trong bảng donvi đã có giá trị sẵn
Giải pháp: set tel về rỗng, đánh lệnh
Code:

update donvi set tel = '';
Sau đó nhập số điện thoại cần thử, chương trình vẫn báo lỗi
Vì CSDL mặc định tel là char( 8 )
Giải phảp: sửa lại tel là char(14), đánh lệnh
Code:

alter table donvi modify tel char(14);
BÀI 4: THỦ TỤC - HÀM
BÀI TẬP TỰ LÀM
Câu 4.3:

cách ngắn hơn bài giải mẫu:
Code:

--cau4.3
create or replace function TamUngCN1
return varchar2
is
  v_hoten varchar2(30);
  tongsotien number(10,1);
begin
  select hoten into v_hoten
  from giaovien, tamung
  where giaovien.magv = tamung.magv
  group by hoten
  having sum(sotien)=(select max(sum(sotien))
                      from tamung
                      group by magv);
  return v_hoten;
end;

select tamungcn1 from dual;
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 218
Reputation : 18
Join date : 17/11/2012
Age : 27

Xem lý lịch thành viên http://elcit.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết