Tổng hợp ĐỀ THI và code bài giải môn LẬP TRÌNH JAVA

Go down

Tổng hợp ĐỀ THI và code bài giải môn LẬP TRÌNH JAVA

Bài gửi  Admin on Wed Sep 17, 2014 12:14 pm


Bài 1:
Cách 1: Hướng cấu trúc
Code:

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ELCIT.FORUMVI.COM
 */
public class DemSoTu {
    public static void main(String args[]){
        String s;
        int count;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Nhap vao chuoi s: ");
        s = sc.nextLine();
        char arr[] = s.toCharArray();
        System.out.println("Tong so ki tu la: "+s.length());
        for(char c ='a'; c <='z'; c++){
            count = 0;
            for(int i=0; i<s.length(); i++){
                if(c == arr[i]) count++;              
            }
            if(count!=0) System.out.println("So lan xuat hien ky tu "+c+" la: "+count);
        }
    }
}

Cách 2: Hướng đối tượng
Code:

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ASUS
 */
public class DemSoTu_HDT {
    private String s;
    private int count;
    public DemSoTu_HDT(){
        s="";
        count=0;
    }
    public DemSoTu_HDT(String s, int count){
        this.s = s;
        this.count = count;
    }
    public void nhapChuoi(){
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Nhap chuoi s: ");
        this.s = sc.nextLine();
    }
    public void demSoTu(){
        char arr[] = s.toCharArray();
        for(char c ='a'; c <='z'; c++){
            count = 0;
            for(int i=0; i<s.length(); i++){
                if(c == arr[i]) {
                    count++;
                }
            }
            if(count!=0) {
                System.out.println("So lan xuat hien ky tu "+c+" la: "+count);
            }
        }
    }
    public static void main(String args[]){
        DemSoTu_HDT dst = new DemSoTu_HDT();
        dst.nhapChuoi();
        dst.demSoTu();
    }
}

Bài 2:
Cách 1: Hướng cấu trúc
Code:

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ASUS
 */
public class DemSoNguyenTo {
    public static int ktNguyenTo(int n){
        if(n==2) return 1;
        if(n<=1 || n%2==0) return 0;
        int m = (int) Math.sqrt(n);
        for(int i=3; i<=m; i=i+2){
            if(n%i==0) return 0;
        }
        return 1;
    }
    public static void main(String args[]){
        int A[];
        int kq[];
        int count=0;
        System.out.print("So phan tu: ");
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n = sc.nextInt();
        A = new int[n];
        kq = new int[n];
        for(int i=0; i<n; i++){
            System.out.print("A["+i+"]: ");
            A[i] = sc.nextInt();
            if(ktNguyenTo(A[i])==1){
                kq[count] = A[i];
                count++;
            }
        }
        System.out.println("Co "+count+" so nguyen to");
        for(int j=0; j<count; j++){
            System.out.println(kq[j]);
        }
    }
}

Cách 2: Hướng đối tượng
Code:

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ASUS
 */
public class DemSoNguyenTo_HDT {
    public int count;
    public int A[], kq[];
    public int n;
    public DemSoNguyenTo_HDT(){
        count = 0;
    }
    public int ktNguyenTo(int v){
        if(v==2) return 1;
        if(v<=1 || v%2==0) return 0;
        int m = (int) Math.sqrt(v);
        for(int i=3; i<=m; i=i+2){
            if(v%i==0) return 0;
        }
        return 1;
    }
    public void nhapMang(){
        System.out.print("So phan tu: ");
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        n = sc.nextInt();
        A = new int[n];
        for(int i=0; i<n; i++){
            System.out.print("A["+i+"]: ");
            A[i] = sc.nextInt();
        }
    }
    public void ktMang(){
        kq = new int[n];
        for(int i=0; i<n; i++){
            if(ktNguyenTo(A[i])==1){
                kq[count] = A[i];
                count++;
            }
        }
    }
    public void inKQ(){
        System.out.println("Co "+count+" so nguyen to");
        for(int i=0; i<count; i++){
            System.out.println(i+1+"."+kq[i]);
        }
    }
    public static void main(String args[]){
        DemSoNguyenTo_HDT dsnt = new DemSoNguyenTo_HDT();
        dsnt.nhapMang();
        dsnt.ktMang();
        dsnt.inKQ();
    }
}

Với các số nguyên tố vừa tìm được ở trên, viết code cho các yêu cầu sau:
a)Sắp xếp kết quả theo thứ tự tăng dần:

Thêm vào đoạn code sau:
Code:

public void ascendingKQ(){
        int temp;
        for(int i=0; i<count; i++){
            for(int j=i+1; j<count; j++){
                if(kq[i]>kq[j]){
                    temp = kq[i];
                    kq[i] = kq[j];
                    kq[j] = temp;
                }
            }
        }
    }
b)Sắp xếp kết quả theo thứ tự giảm dần:
Code:

public void descendingKQ(){
        int temp;
        for(int i=0; i<count; i++){
            for(int j=i+1; j<count; j++){
                if(kq[i]<kq[j]){
                    temp = kq[i];
                    kq[i] = kq[j];
                    kq[j] = temp;
                }
            }
        }
    }
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 218
Reputation : 18
Join date : 17/11/2012
Age : 26

Xem lý lịch thành viên http://elcit.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết